PRE připojení/ změna sazby

Pro vydání podkladů pro uzavření smlouvy (přihlášky) je třeba zaslat smlouvu o připojení


1) zhotovitel zažádá PRE distribuci k jednorázovému provedení prací na neměřených částech                                      

2) po vydání rozhodnutí se provede úprava odběrného místa v souladu s podnikovou normou MM501 PRE a.s.

3) provedení revize a předání přihlášky objednateli. Poznámka: vydání rozhodnutí PRE distribuce trvá do 10 pracovních dní. Tento postup platí i pokud objednatel uzavřel smlouvu s alternativním dodavatelem energií.

 

 

 

 

Časté nedostatky odběrných míst

- nevyhovující typ jističů IJV/ - nesplňující B

   charakteristiku

- nevyhovující vedení  Al vodiči

- nevhodné zapojení vodičů v neměřených 

   částech