Školení a přezkoušení

Přihlášky ke školení elektronicky, telefonicky, emailem - krátké termíny zkoušek

 

 

Online přihlášení

Jméno a Příjmení       

E-mail                           

Telefon                         

Požadovaný               


Poznámka

CENÍK ŠKOLENÍ
A PŘEZKOUŠENÍ VYHLÁŠKA 50/1978 Sb.
 
přezkoušení /školení 3, 4, 5 600 Kč
přezkoušení /školení 6 900 Kč
přezkoušení /školení 6, 7, 8, LPS 1500 Kč
přezkoušení /školení 6 v angličtině 1700 Kč
přezkoušení /školení 6-8 v angličtině 3000 Kč

 

Platba

- předem, převodem na učet

(bude vystavena faktura)

Doklady ke školení

  • Doklad totožnosti.
  • Originál a kopie dokladů o dosaženém elektrotechnickém vzdělání (dle typu vzdělání: výuční list, maturitní vysvědčení,diplom o absolvování vysoké školy)
  • Staré osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb. ( 6-8).
  • Potvrzení zaměstnavatele o délce praxe zaměstnanec ( 6-8)
  • Čestné prohlášení o délce praxe OSVČ ( 6-8)
  • Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na elektrických  zařízeních popř. práce ve výškách.

Přihláška

online, nebo zaslat emailem na revels@revels.cz

Přihláška ke školení elektro - pdf.

 

Praxe a lékařské potvrzení - pdf.

 

Kde probíhá školení?

a) elektronicky

b) u klienta

c) TOP Hotel Praha

c) po dohodě

 

Co školení obsahuje?

a) ceny jsou konečné

b) proškolení, konzultace

c) studijní literaturu

d) přezkoušení a vydání

     osvědčení